Image është një kafiteri e ndërtuar nga druri dhe konsiderohet si vend ku keni mundësi të freskoheni me pije alkolike dhe joalkolike në atmosferën që bëjnë gjeneratat e reja.Afër saj kalon lumi Nerodime i cili për stinën e verës edhe sjellë freski në terasen e Image-s

Lexo më shumë

Lokacioni: Kaçanik, në regjioni: Ferizaj

Vlerëso2 vlerësime mes 3

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme