Motel - Restorant As

Motel-restoran As ka një ambient të ngrohtë ku shërbehet meny ndërkombëtare dhe tradicionale. Poashtu posedon edhe një terrasë ku gjatë stinës së verës është mjaft freskët.

Lexo më shumë

Lokacioni: Banulle Lipjan, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso4 vlerësime mes 2.75

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme