Kafeteritë e klubet në Kaçanik

  • Caffe Favorit (Foto nga: Labinot Gashi)Caffe FavoritFavorit është vendi i preferuar për gjeneratat e reja. Komentet (0)
  • Caffe Image (Foto nga: Labinot Gashi)Caffe ImageImage është një kafiteri e ndërtuar nga druri Komentet (0)

Ngjarjet e ardhshme