Maroon Pub

Maroon Pub gjatë ditës është i qetë dhe relaksues, shtëpi dy katëshe e cila ka qenë pjesë e kësaj lagje në katër dekadat e fundit, por sot natën është i njohur për live rock dhe përformanca të shkëlqyera nga bendet lokale.

Lexo më shumë

Fjalët kyçe: pub, bar

Lokacioni: Prishtinë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso16 vlerësime mes 3.88

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme