Caffe Favorit

Favorit është vendi i preferuar për gjeneratat e reja.Aty ka atmosferë dhe veçohet për koketejet e përgatitura nga pijet alkolike dhe joalkolike.

Lexo më shumë

Fjalët kyçe: cafe, teracë

Lokacioni: Kaçanik, në regjioni: Ferizaj

Vlerëso0 vlerësime mes 0.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme