Motel Intertrans-coop

Motel i vendosur në hyrje të qytetit i cili ogronë dhoma për fjetje, një kafiteri dhe një sallë për ahengje. Me kërkesën e mysafirëve mundëson shfrytzimin e fushës së futbollit, sallën ping-ponhut dhe pikados e cila është gjysëm kilometir nga aty.

Lexo më shumë

Fjalët kyçe: motel

Lokacioni: Suharekë, në regjioni: Prizren

Vlerëso8 vlerësime mes 4.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme