Dragash

Dragashi është komunë në skajin më jugore të rrafshit të Dukagjinit, e cila shtrihet në lartësinë mbidetare 1500 metra. Korrnizën ia krijojnë malet e Sharrit dhe ato të Koritnikut, që n

Lexo më shumë

Lokacioni: Dragash, në regjioni: Prizren

Vlerëso3 vlerësime mes 3.67

Nuk ka asnjë koment


photo

 

Kah me dalë në Dragash

 

Vende tjera në këtë regjion

Ngjarjet e ardhshme