Pogragjë

Përveq rrugës gati magjike që përshkon Malishevën, Uglarin deri në Pograxhë, maleve dhe lumit Moravë që të përciell deri aty, Pograxha njihet për kalanë e saj e cila gjendet në maje ko

Lexo më shumë

Lokacioni: Pogragjë Gjilan, në regjioni: Gjilan

Vlerëso1 Vlerëso mes 5.00

Nuk ka asnjë koment


photo

 

Vende tjera në këtë regjion

Ngjarjet e ardhshme