Vermica

Restoranti modern Vermica është i ndërtuar në piken që ofronë freski me oborrin në mes të cilit kalon lumi Vermica.Në stinen e verës ka pamje të natyrës dhe mundësi kalorimi.

Lexo më shumë

Lokacioni: Vërmica Prizren, në regjioni: Prizren

Vlerëso10 vlerësime mes 3.40

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme