Fuad-As

Restoranti është i qetë i ndërtuar në stilin klasik.Afër tij kalon lumi bistrica që sjellë freski.

Lexo më shumë

Lokacioni: Recan Prizren, në regjioni: Prizren

Vlerëso4 vlerësime mes 5.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme