Skorpion

Restorani ka një ambent modern,gjatë verës është funksionalë edhe terasa është i ndarë në tri pjesë dhe një pjesë mund të përdoret për konferenca të ndryshme. Shtrihet afër parkut të qytetit në pallatin e kulturës, ambienti është mjaft i qetë.

Lexo më shumë

Lokacioni: Gjakovë, në regjioni: Gjakovë

Vlerëso1 Vlerëso mes 4.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme