N-5

N-5 është një resotorant modern, ka një hapsirës të gjërë të dizajnuar mjaft mirë. Terraca e tij shikon gjithë qytetin dhe pyjet rreth.

Lexo më shumë

Lokacioni: Skenderaj, në regjioni: Mitrovicë

Vlerëso5 vlerësime mes 5.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme