My cafe

My Cafe është kafiteri e dizajnuar për të akomoduar audiencë të re dhe energjike. Gjendet në qendër të Ferizajit andaj edhe është e lehtë të arrihet deri aty. Shërben një spektër të gjerë pijesh alkoolike dhe joalkoolike të cilat kryesisht janë të lira.

Lexo më shumë

Lokacioni: Ferizaj, në regjioni: Ferizaj

Vlerëso0 vlerësime mes 0.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme