Bambusi

Bambusi është i ndërtuar nga druri gjë që ngrohë ambijentin disponimi i të cilit mirëmbahet nga një ekipë profesionale e cila ofron meny të pasur.

Lexo më shumë

Lokacioni: Gjilan, në regjioni: Gjilan

Vlerëso1 Vlerëso mes 5.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme