Haliti S.M

Haliti S.M është restoran i vendosur në qendër të qytetit. Dallohet për menynë e pasur tradicionale ballkanike dhe shërbimin cilësor por edhe mikpritës.

Lexo më shumë

Lokacioni: Kamenicë, në regjioni: Gjilan

Vlerëso4 vlerësime mes 5.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme