Metropol

Metropol është një restoran i ri i vendosur afër pikës doganore Merdare nga i cili mund të shohim një pjesë të gjërë të këtij rajoni. Linjat moderne të enterierit dhe shërbimet e shpejta e të këndshme bëjnë që të ketë gjithnjë mysafir të komuniteteve të ndryshme.

Lexo më shumë

Lokacioni: Podujevë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso5 vlerësime mes 4.60

Komentet (2)

  • sadat(para 11 viteve)

    o bek sadati jam qoma imellen tane

    0 vlerësime mes 0.00
  • sadat(para 11 viteve)

    qapo bani

    0 vlerësime mes 0.00

photo

Ngjarjet e ardhshme