Aviano 2

Restaurant Aviano është i ndërtuar në stilin modern dhe ka një ambient mjaft tërheqes .Po ashtu,edhe pastertia është në nivel të lartë.

Lexo më shumë

Fjalët kyçe: tradicional, modern, fli, krelanë

Lokacioni: Fushë Kosovë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso6 vlerësime mes 2.83

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme