Kruja

Restaurant Kruja ka një ambient antikë dhe mjaftë komodë, me një pasterti të nivelit të lart ku zotron qetësia.

Lexo më shumë

Lokacioni: Fushë Kosovë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso8 vlerësime mes 4.13

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme