Bregu

Bregu është ndër restorantet e shumta në Rugovë por i veqantë për nga vendodhja. Ai gjendet në një pikë të qëlluar ku shumë mirë duket pamja që ofrojnë malet e larta të Rugovës të mbuluara me gjembrim. I gjithë restauranti është i ndërtuar nga druri dhe ka një pamje me të mirë të Rugovës pastertia në nivel.

Lexo më shumë

Lokacioni: Kuçishtë Pejë, në regjioni: Pejë

Vlerëso7 vlerësime mes 5.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme