Ora

Ky hotel karakterizohet me mikpritjen e ngrohët dhe ambientin e qetë. Hapjen e këtij hoteli e ka berë presidenti i ndjerë i Kosovës, Ibrahim Rugova në vitin 2004. Që nga atëherë, stafi i hotelit i ka qëndruar besnik mysafirëve të tyre, të cilët zakonisht janë përsonalitetet më të mëdha ndërkombëtare që vizitojnë Kosovën por edhe njerëzve të njohur të vendit, duke iu ofruar siguri, shërbime cilësore. Por personeli duket që i jep prioritet pastertisë.

Lexo më shumë

Lokacioni: Prishtinë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso11 vlerësime mes 4.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme