Besiana

Besiana është një hotel i njohur në këtë qytet i hapur që nga vitet 80-ta, posedon një numër të madh dhomash dhe një meny të begatshme të specialiteteve tradicionale dhe ndërkombëtare.

Lexo më shumë

Lokacioni: Podujevë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso13 vlerësime mes 3.85

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme