Grand

Një ndër hotelet më të vjetra në Kosovë, tashmë i licensuar, dhe me staf professional. Është pikqendra e shumë mysafirëve institucional ndërkombëtar me vendoret, vend i preferuar për konferenca të institucioneve tona dhe ndërkombëtare në Kosovë por edhe vend i pushimeve, pasi që ka ofertë të kompletuar.

Lexo më shumë

Lokacioni: Prishtinë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso12 vlerësime mes 3.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme