Gallateo

Gallateo është një Hotel i ri në Klinë i ndërtuar pranë lumit Drini i Bardhë dhe i rrethuar me gjelbrim. Hoteli karakterizohet për restauranitin e tij i cili ofron specialite cilësore prej peshkut.

Lexo më shumë

Lokacioni: Klinë, në regjioni: Pejë

Vlerëso0 vlerësime mes 0.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme