Eliza

Hotel i dizajnuar në stilin modern,me një ambien të qetë dhe të sigurtë.Veqohet për shërbime dhe mikpritje.

Lexo më shumë

Lokacioni: Deçan, në regjioni: Gjakovë

Vlerëso3 vlerësime mes 3.33

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme