Casabllanka

Hotel i ndërtuar afër qytetit i cili ka 17 dhoma moderne dhe një restorant të bukur ku veqohet për përgaditjen e peshkut të freskët trofta.

Lexo më shumë

Lokacioni: Podujevë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso9 vlerësime mes 3.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme