Motel-Restorant Arena

Moteli është më larg qyteteve, në një ambient ku mund të rrihet rehatshëm dhe qetë.Veqohet për shërbime cilësore, kryesisht me specialitetin Arena dhe me verëra Italiane,Gjermane dhe ato të Kosovës.

Lexo më shumë

Lokacioni: Prugofc Prishtinë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso8 vlerësime mes 3.13

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme