Palace

Hotel Palace,konsiderohet si një hotel internacional me një ambient luksoz me 42 dhoma, 3 aparmtente dhe një restorant të stilit modern i cili veqohet për shërbime të shpejta dhe kualitative.

Lexo më shumë

Lokacioni: Mitrovicë, në regjioni: Mitrovicë

Vlerëso3 vlerësime mes 3.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme