Nora

Një ndër hotelet e njohura në Kosovë është edhe Hotel Nora ku përveq një pamjës së bukur ofrohet një gamë e gjerë zgjedhjesh rreth kërkesave të mysafirëve me komoditetin,përsosmërin,pastëritn,shërbimet dhe stafin profesional ka dëshmuar që hynë në radhët e hoteleve me standarte evropiane.

Lexo më shumë

Lokacioni: Klinë, në regjioni: Pejë

Vlerëso7 vlerësime mes 4.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme