Park

Hotel i vendosur në qendër të këti fshati i cili përveq dhomave franceze ofronë edhe një restorant me një meny internacionale dhe tradicionalemjaf të frekuentuar sidomos nga gjenerata e re.

Lexo më shumë

Lokacioni: Istog, në regjioni: Pejë

Vlerëso0 vlerësime mes 0.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme