Evrope

Hotel Evrope është një ndër hotelet e njohura në Gjakovë i cili ka një dizajn modern modern dhe përveq dhomave,ka një restorant të qetë ku ofrohet menyja internacionale. Veqohet për pastertin dhe shërbime cilësore.

Lexo më shumë

Lokacioni: Gjakovë, në regjioni: Gjakovë

Vlerëso2 vlerësime mes 3.00

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme