Një motel më largë qytetit me një ambient klasik dhe modern me dhoma konfor.Stafi kujdesët për pastertin.

Lexo më shumë

Lokacioni: Shkabaj Prishtinë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso6 vlerësime mes 3.17

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme