Evrope

Hotel Evrope është një ndër hotelet e njohura në Gjakovë i cili ka një dizajn modern modern dhe përveq dhomave,ka një restorant të qetë ku ofrohet menyja internacionale. Veqohet për pastertin dhe shërbime cilësore.

Read more

Location: Gjakova, in Region: Gjakova

Rating2 ratings Avg. 3.00

Be the first to review


photo

Upcoming Events